Etkinlikler

Genel Bilgi

Kalite Koordinatörlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulmasını, kalite kültürünün oluşturulmasını, akreditasyon ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla 18.10.2017 tarihli ve 2017/22 sayılı Üniversitemiz Senato kararı ile Siirt Üniversitesi Kalite Yönergesi yürürlüğe girmiştir. 14/04/2022 Tarihinde Rektörlük Makamı oluru ile Tıp Fakültesi Öğretim  Üyesi Doç.  Dr. Mehmet ÜYÜKLÜ Siirt Üniversitesi Kalite Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.


Öğr. Gör. MEHMET NURULLAH NERGİZ
Güncelleme : 16.06.2022 14:25:11