Toplumsal Katkı Politika Ve Stratejileri

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Siirt Üniversitesi bölgesinde yapılan faaliyetlerde bilimsel alanda ve topluma hizmet konularında öncü olmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda geçmişten gelen birikimlerinden destek alarak bugünün enerjisiyle bölgesindeki tüm toplumsal dinamiklerin gelecek ufuklarına ışık tutmayı hedefler. Siirt Üniversitesi, stratejik planında belirlediği hedefler ve evrensel değerler doğrultusunda, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim faaliyetleri ile sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel, sanatsal ve sportif hizmetlerin toplumsal katkıya dönüşebilmesi amacıyla tüm birimlerini ve insan kaynaklarını teşvik eder. Siirt Üniversitesi bu alanda yürüttüğü tüm faaliyetlerde bölgesindeki ihtiyaç ve gereksinimlere öncelik vererek, toplumsal katkıyı merkeze alır ve toplumsal dinamiklerin dahil olduğu entegrasyonel yaklaşıma dayalı süreçler yürütür.

TEMEL DEĞERLER

Bilimsellik: Toplumsal katkı süreçlerinde yapılan tüm faaliyetleri bilimsel yöntemleri kullanmak

Etik ve ahlaki değerlere bağlılık: Toplumsal katkı kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri evrensel etik ve toplumsal ahlaki kurallar çerçevesinde yürütmek,

Entegrasyonel çalışma: Toplumsal katkı kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde ilgili özel, tüzel ve kamu kurumlarını dahil ederek tümleşik iş birliktelikleri oluşturarak sürdürülebilir çalışmalar yürütmek.

Hayat boyu öğrenme odaklılık: Eğitim öğretim süreçlerini toplumun kuşaklarına yönelik yürütmek

Toplumsal kültürel, sanatsal ve çevresel duyarlılık: Bölgesel ve ulusal ölçekte toplumun sahip olduğu kültürel, sanatsal ve çevresel sorun ve ihtiyaçlara yönelik sürdürülebilir çözümler üretmek.

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI STRATEJİLERİ

Siirt Üniversitesi’nin toplumsal katkı politikası kapsamında oluşturduğu Toplumsal Katkı Stratejileri;

· İhtisaslaştırılmış üniversite programı kapsamında, oluşturduğu bilimsel ve fiziksel kaynakları kullanarak, bölgesinde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve sürdürülebilirliğini artırmak,

· İhtisaslaşma kapsamında kurulan Hayvan Hastanesi ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Sperma Payetleme Merkezi ile sektörel ve bölgesel olarak istihdam ve kalkınmanın artmasına katkı sunmak, yetiştiricilere yol göstermek ve danışmanlık yapmak

· Tıp alanında gerçekleştirdiği patent buluşlarıyla alana katkı sunmak ve bu sayede yetiştirilen doktor adaylarının eğitim kalitesini arttırarak topluma daha faydalı uzmanlar olmalarını sağlamak

· Bilimsel bilgi, yöntem ve düşünme becerilerini bu alanda açmış olduğu merkezler (SİUSEM, SİUZEM) araştırma ve uygulama merkezleri aracılığıyla toplumun tüm unsurlarına yaymak,

· Öz kaynakları ile kurmuş olduğu SİUKAPUM Kariyer Ofisi aracılığıyla bölgesinde bulunan insan kaynaklarını ulusal hedefler doğrultusunda uygun kariyer alanlarına yönlendirmek,

· Yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte yaşanan/yaşanabilecek afetlere/felaketlere karşı SİUKAPUM, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk PDR Derneği Siirt Şubesi işbirliğiyle kurulan “Psikososyal Destek Birimi” ile ihtiyaç duyanlara psikososyal destek vermek, 

· Bünyesinde kurmuş olduğu Siirt Üniversitesi Afet Koordinasyon Kurulu önderliğinde, tüm birimleri ve personeliyle, ihtiyaç halinde ayni ve maddi yardımlarda bulunmak,

· Öz kaynakları ile kurmuş olduğu merkezler (Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, KEÇİMER, Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi)  aracılığıyla, toplumsal sorunlara etkin ve sürdürülebilir çözümler üretmek için bölgesel kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak,

· Öz kaynakları ile kurmuş olduğu Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje ortaklıkları oluşturarak topluma katkı sunmak

· Yetiştirdiği öğrencilerin bilimsel içeriklere (mesleki yeterliliklere) sahip olmasının yanında toplumsal sorunlara farkındalık kazanmaları amacıyla öğretim programında var olan dersler aracılığıyla (Topluma Hizmet, Girişimcilik vb.) toplumla tümleşik öğretim faaliyetleri yürütmek,

· Bünyesinde bulunan öğrenci toplulukları aracılığıyla sosyal, kültürel, sportif vb alanlarda, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere, toplumun her kesimine hitap eden faaliyetlerde bulunmak,

· Proje koordinatörlüğü bünyesinde geliştirmiş olduğu “Bir Fikrim Var” projesiyle bölgesinde, üniversite dışında yürütülen/yürütülecek olan projelere destek vermek ve bilimsel danışmanlık yapmak,

· Başta yerel ve bölgesel ölçekte olmak üzere AB fonlarından faydalanılacak projeler oluşturarak, başta eğitim olmak üzere, bölgesel kalkınma, istihdam vb konularında topluma hizmet eden araştırmalar yapmak  

· Sürdürebilir kentsel yaşam kalitesini artırmak amacıyla evrensel tasarıma önem vermek ve bu konudaki uygulamalara rehberlik edecek kentsel tasarım uygulamalarını desteklemek,

· Kırsal yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yerel dinamiklerin ön planda tutularak desteklenmesi,

· Ulusal ve uluslararası düzeylerde önem taşıyan konulara ilişkin (Küresel ısınma, iklim değişikliği vb) eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile toplumsal farkındalık oluşturmak,

· Öz kaynakları ile kurmuş olduğu merkezler (Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi vb.)  Bölgenin var olan potansiyelinin (Doğal ve kültürel doku, ekoturizm olanakları, coğrafi işaretler vb) tanıtımı amacıyla çalışmalar yürütmek, organizasyonlar düzenlemek, bölge halkının bu potansiyelden yararlanabilmesi için farkındalık yaratmak şeklinde sıralanabilir.

 

Öğr. Gör. FIRAT ARSLAN
Güncelleme : 25.02.2024 01:50:41