Süreç Kartları

 

Siirt Üniversitesi Kalite Komisyonu

Birim Adı

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

KİDR Sürümü

3.2

Süreç Kodu

D.1.1

Sürec Adı

Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Kartın Güncellenme Tarihi

 

Sorumlu Süreç Koordinatörü

Doç. Dr. Arzu ALTUNTAŞ

 

Sürecin Amacı

Üniversitenin iç ve dış paydaşlara yönelik belirlediği/belirleyeceği toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejilerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, Stratejik Plan kapsamında topluma hizmet faaliyetlerinin organizasyonu

 

 

 

PLANLA

D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Yetkililer

 

Sorumlular

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı alt komisyonu üyelerinin belirlenmesi

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Üniversite toplumsal katkı politikalarının belirlenmesi için birim faaliyetlerinin incelenmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Yerel ve ulusal çalışmalar kapsamında toplumsal katkıya ilişkin bilgi ve belgelerin incelenmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Yerel ve bölgesel dinamiklerin incelenmesi, toplumsal beklentilerin ve ihtiyaçların belirlenmesi 

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Üniversite toplumsal katkı politikasının oluşturulması

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Üniversite stratejik planı doğrultusunda toplumsal katkı hedef ve stratejilerinin belirlenmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Birim Toplumsal Katkı Faaliyet Bildirim Formunun oluşturulması

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

 

 

UYGULA

D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Yetkililer

 

Sorumlular

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Üniversitenin farklı birimlerinden Toplumsal Katkı Alt Komisyonu üyeleri belirlenmiştir.

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu çalışma takvimi oluşturulmuştur.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Üniversitenin bütün akademik ve idari birimlerine topluma hizmet konusunda yaptıkları ve planladıkları çalışmalar sorulmuştur.

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Genel Sekreterlik

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Üniversite Stratejik Planı ve birimlerden elde edilen veriler ışığında “Siirt Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası” oluşturulmuştur. 

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Genel Sekreterlik

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

“Siirt Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası”na bağlı olarak toplumsal hedefleri ve stratejileri belirlenmiştir.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Birim Toplumsal Katkı Faaliyet Bildirim Formu oluşturulmuştur.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

 

 

KONTROL ET

D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Yetkililer

 

Sorumlular

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Tüm akademik ve idari birimlere ilişkin brifing raporları, faaliyet raporları, paydaş analizleri ve kurum iç değerlendirme raporları (KİDR) incelenmektedir.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu çalışma takvimi kapsamında belirlenen aralıklarla, Üniversitenin tüm idari ve akademik birimlerinden toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin bilgi talep edilmektedir. 

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Genel Sekreterlik

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Elde edilen bilgiler rapor olarak sunulmaktadır.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

İlgili yılın sonunda toplumsal katkı hedeflerinin gerçekleşme oranlarının kontrol edilmekte, eksiklikler ve ihtiyaçlar belirlenmektedir.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

 

 

ÖNLEM AL

D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Yetkililer

 

Sorumlular

Üst Yönetim

Senato

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Kontrol et kısmında tespit edilen eksikliklerin ve ihtiyaçların giderilmesi için üst yönetimin gerekli yaptırımları uygulaması

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Topluma hizmet faaliyetlerinin tüm akademik ve idari birimlerde teşvik edilmesi

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Genel Sekreterlik

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

İlgili yılın sonunda üniversite toplumsal katkı hedeflerinin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

 

Siirt Üniversitesi Kalite Komisyonu

Birim Adı

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

KİDR Sürümü

3.2

Süreç Kodu

D.1.2

Sürec Adı

Toplumsal Katkı Kaynakları

Kartın Güncellenme Tarihi

 

Sorumlu Süreç Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKTAŞ

Öğr. Gör. Yusuf ÇELİK

Sürecin Amacı

Üniversitenin iç ve dış paydaşlara yönelik belirlediği/belirleyeceği toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejilerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, Stratejik Plan kapsamında topluma hizmet faaliyetlerinin organizasyonu

 

 

 

PLANLA

D.1.2. Toplumsal Katkı Kaynakları

Yetkililer

 

Sorumlular

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı alt komisyonu üyelerinin belirlenmesi

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Akademik Birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Üniversite toplumsal katkı kaynaklarının envanterinin belirlenmesi

İdari ve akademik tüm birimler

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Yerel ve ulusal çalışmalar kapsamında toplumsal katkı kaynaklarına ilişkin bilgi ve belgelerin incelenmesi

İdari ve akademik tüm birimler

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

 

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal beklentilerin ve ihtiyaçların belirlenmesi 

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Toplumsal katkı faaliyetlerini yürütecek Araştırma Merkezleri, öğrenci toplulukları, ilgili akademik ve idari birimlerin belirlenmesi

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler, SKS

Üst Yönetim

Genel Sekreterlik

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Toplumsal Katkı faaliyetlerinin yürütüleceği paydaşların belirlenmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Birimlerde Toplumsal Katkı kaynakları olarak değerlendirilecek olan faaliyetlerin tespit edilmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

 

 

 

UYGULA

D.1.2. Toplumsal Katkı Kaynakları

Yetkililer

 

Sorumlular

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Üniversitenin farklı birimlerinden Toplumsal Katkı Alt Komisyonu üyeleri belirlenmiştir.

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Akademik Birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal Katkı Kaynaklarının envanteri çıkartılmıştır. (Fiziki Kaynaklar, Maddi Kaynaklar ve İnsan Kaynakları)

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumda ihtiyaç duyulan faaliyet alanları belirlenmiştir.   

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Üst Yönetim

Genel Sekreterlik

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Toplumsal Katkı bağlamında ortak faaliyet yürütülecek paydaşlar belirlenmiştir. (Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyanet, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası vs.).

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Toplumsal katkı sunacak araştırma merkezleri, öğrenci toplulukları ve ilgili birimler belirlenmiştir.

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler, SKS

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Üniversitenin tüm birimlerinde  “Siirt Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası’na bağlı olarak toplumsal katkıya yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Birimlerde yürütülen faaliyetler gerçekleştirilmiş ve kayıt altına alınmıştır

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

 

 

 

KONTROL ET

D.1.2. Toplumsal Katkı Kaynakları

Yetkililer

 

Sorumlular

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal katkı kaynakları bağlamında tüm akademik ve idari birimlere ilişkin brifing raporları, faaliyet raporları, paydaş analizleri ve kurum iç değerlendirme raporları (KİDR) incelenmektedir.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu çalışma takvimi kapsamında belirlenen aralıklarla, Üniversitenin tüm idari ve akademik birimlerinden toplumsal katkı kaynakları kapsamına giren faaliyetlerine ilişkin bilgi talep edilmektedir. 

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Paydaşlarla yürütülen faaliyetlerin genel değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler, SKS

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Elde edilen bilgiler rapor olarak sunulmaktadır.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

İlgili yılın sonunda toplumsal katkı bağlamında kullanılan kaynakların etkinliği kontrol edilmekte, eksiklikler tespit edilmekte ve ihtiyaç duyulan yeni kaynaklar tespit edilmektedir.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

 

 

ÖNLEM AL

D.1.2. Toplumsal Katkı Kaynakları

Yetkililer

 

Sorumlular

Üst Yönetim

Senato

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Kontrol et kısmında tespit edilen eksikliklerin ve ihtiyaçların giderilmesi için üst yönetimin gerekli tedbirleri alması

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal katkı bağlamında değerlendirilecek faaliyetlerinin tüm akademik ve idari birimlerde teşvik edilmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Üst Yönetim

Genel Sekreterlik

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

İlgili yılın sonunda üniversite toplumsal katkı kaynaklarının geliştirilmesi/güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

 

 

Siirt Üniversitesi Kalite Komisyonu

Birim Adı

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

KİDR Sürümü

3.2

Süreç Kodu

D.2.1

Sürec Adı

Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Kartın Güncellenme Tarihi

 

Sorumlu Süreç Koordinatörü

Dr. Halit KIRIKTAŞ

Öğr. Gör. Ramazan ÇUKURLU

Sürecin Amacı

Üniversitenin paydaşlarına ve toplumun diğer tüm kesimlerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu toplumsal katkı faaliyetlerinin izlenilmesi ve değerlendirilmesine yönelik süreçlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

 

 

 

PLANLA

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Yetkililer

 

Sorumlular

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı faaliyetlerinin izlenilmesi ve değerlendirilebilmesi için gerekli kurulların oluşturulması

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Toplumsal Katkı faaliyetlerinin izlenilmesi ve değerlendirilebilmesinde kullanılacak ölçme araçlarının geliştirilmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Birimlerin faaliyet raporu ve KİDR larının 1 yıllık olarak hazırlanması ve ilgili kurullara sunması

İdari ve akademik Tüm birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Geliştirilen ölçme araçlarının toplumsal katkı faaliyetlerinden sonra işlevsel olarak kullanılmasının sağlanması

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Dekanlıklar/Müdürlükler

Kalite Koordinatörlüğü

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal katkı faaliyetlerinde kullanılan ölçme araçlarından elde edilen verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Dekanlıklar/Müdürlükler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Değerlendirmeler sonucu ulaşılan durumların birimlere bildirilmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Ölçme araçlarının belirli periyotlarla iyileştirilmesi

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

 

 

UYGULA

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Yetkililer

 

Sorumlular

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı faaliyetlerinin izlenilmesi ve değerlendirilebilmesi için gerekli kurulların oluşturulmuştur.

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal katkı faaliyetlerinin izlenilmesi ve değerlendirilmesi için birim faaliyet bildirim formu oluşturulmuştur.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Birimlerin faaliyet raporu ve KİDR larının 1 yıllık olarak hazırlanması ve ilgili kurullara sunmaktadır.

Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

 

 

 

KONTROL ET

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Yetkililer

 

Sorumlular

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

 

Tüm akademik ve idari birimlere ilişkin brifing raporları, faaliyet raporları, paydaş analizleri ve kurum iç değerlendirme raporları (KİDR) incelenmektedir.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu çalışma takvimi kapsamında belirlenen aralıklarla, Üniversitenin tüm idari ve akademik birimlerinden toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin bilgi talep edilmektedir. 

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Genel Sekreterlik

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Elde edilen bilgiler yıllık rapor olarak sunulmaktadır.

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

 

 

ÖNLEM AL

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Yetkililer

 

Sorumlular

Üst Yönetim

Senato

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

Kontrol et kısmında tespit edilen eksikliklerin ve ihtiyaçların giderilmesi için üst yönetimin gerekli düzenlemeleri yapması

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ile tüm İdari Birimler

Üst Yönetim

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu

 

Topluma katkı faaliyetlerinin izlenilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

 

Öğr. Gör. FIRAT ARSLAN
Güncelleme : 25.02.2024 02:03:23