Etkinlikler

Hakkımızda

Kalite Koordinatörlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulmasını, kalite kültürünün oluşturulmasını, akreditasyon ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla 18.10.2017 tarihli ve 2017/22 sayılı Üniversitemiz Senato kararı ile Siirt Üniversitesi Kalite Yönergesi yürürlüğe girmiştir. 07/11/2017 Tarih ve 13010 sayılı Rektörlük Makamı oluru ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Adem AÇAR'ın Siirt Üniversitesi Kalite Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi ADEM AÇAR
Güncelleme : 23.05.2019 12:14:31